Får ni tillräckligt med resurser till förlossningsvården i Skaraborg?

— Det är svårt att säga vad som är rätt resurs, förlossningsvård är en verksamhet som är svår att planera och variationen i antal förlossningar per dygn är stor. Det är därför nära nog omöjligt att bemanna rätt.

Annons

— Ett antal år nu med start 2016 satsas stora medel från staten för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. Det har inneburit en rejäl förstärkning ekonomiskt för oss och vi hoppas att när den statliga satsningen är slut ska dessa medel bli ramhöjande för oss.

Svårt att konkurrera

Har ni tillräckligt med personal?

— Under 2016 utökade vi undersköterskebemanningen på förlossning och BB. Vi kommer också att testa utökad städning under 2017 för att vår vårdpersonal ska kunna ägna sig åt patienterna och inte behöva städa förlossningssalar etcetera. Det pågår också ett arbete regionalt hur vi ska kunna bemanna förlossningsenheterna och då framförallt med tanke på den barnmorskebrist som finns nationellt. Vi önskar att vi kunde anställa fler barnmorskor, men det är en stor brist och vi är konkurrensutsatta av primärvård och mödravårdscentraler som lockar med dagtidsarbete. Där har vi svårt att konkurrera.

Om du fick bestämma, hur skulle du vilja utveckla förlossningsvården?

— Kompetensförsörjning är det som är viktigast just nu. Det är oerhört viktigt att satsningen på att stötta de som går barnmorskeutbildningen ekonomiskt fortsätter. Utbildningen borde utökas, men då klarar vi inte kvalitetskraven. Jag skulle vilja se över arbetstidsmodeller för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

— Vi borde också i större utsträckning ta till vara synpunkter och idéer från patienter och deras närstående. En dröm är att vår verksamhet inom några år är välbemannad, att blivande föräldrapar söker sig till oss, att vi bedriver en verksamhet av hög kvalitet med hög kunnöjdhet och att våra medarbetare trivs på jobbet.

LÄS MER: Kvinnor lider i tysthet

LÄS MER: "Så blir det när man fött barn"

LÄS MER: Stora kunskapsluckor om förlossningsskador

LÄS MER: Ingen tog Maries framfall på allvar

LÄS MER: Sara fick vänta 23 år på hjälp

LÄS MER: Stort gensvar från läsarna

LÄS MER: Nya råd ska minska skadorna

LÄS MER: Förlossningstraumat gav psykiska men

LÄS MER: Projekt halverade skadorna

LÄS MER: Så har Skaraborg vänt trenden

LÄS MER: Kvinnovården prioriteras inte

LÄS MER: Politiker överraskade av kvinnoproblem

LÄS MER: Sjukhusstyrelsens ordförande uttalar sig