De två SD-politiker som hängt ut en sexualförbrytare anger att de vill varna andra, men agerandet kan få motsatt effekt.

Niklas Långström är sexualbrottsforskare och psykiatriprofessor vid Uppsala Universitet. Han berättar att svensk forskning visar att i genomsnitt tio procent av de sexbrottsdömda som friges från fängelse döms för nya sexualbrott inom tio år. För icke sexuella våldsbrott ligger siffran på 16 procent.

— Liknande siffror gäller för många andra länder, säger han.

Annons

Han tillägger att återfallsrisken varierar med forskningsbaserade riskfaktorer som påverkar återfallsrisken, exempelvis omfattning och karaktär av tidigare brottslighet, attityder, tankemönster, sexuell upptagenhet och avvikande sexuella preferenser.

Kan öka återfallsrisken

Internationell forskning från bland annat de många amerikanska delstater där man har obligatorisk uthängning av sexbrottsförövare, tyder inte på att uthängning skulle minska risken för brottsåterfall.

Den allmänna kännedomen tycks snarare öka risken för återfall, troligen genom att försämra den dömde förövarens integrering i samhället på grund av svårigheter för den sexbrottsdömde att behålla vänner, arbete och bostad. Risken för återfall ökar då genom social isolering, förlust av nätverk, och även rena trakasserier och våld.

— Även om uthängning möjligen kan kännas bra, är det alltså inte alls säkert att den gör samhället tryggare och minskar sexualbrotten, säger Niklas Långström.