Jag lider med beslutet från Nobias sida och beklagar det mycket. Det kommer att få tydligt negativa konsekvenser för invånarna i Tidaholm. Dock ifrågasätter jag förslagsställarens kunskap om hur beslutsfattande går till inom företagsvärlden. Att förslaget överhuvudtaget är inlämnat bär också ett litet drag av naivitet.

Det är företagets ägare vars representanter styrelse och verkställande chefer som i praktiken beslutar. Sedan finns MBL (medbestämmandelagen) för fackföreningarna. Tror att de flesta är överens om att den för kommuner och landsting har viss betydelse. För privata företag är dess betydelse i praktiken mest att vara rådgivande.

Ekonom