Försvarsminister Peter Hultqvist besökte på måndagen Skövde garnison och var även ute i terrängen och träffade personal både från P4 och Trängregementet.

– Vad jag ser som oerhört viktigt i framtiden är att utveckla värnplikten. Vi har som ambition att gå från 4 000 till 8 000 värnpliktiga, sa Peter Hultqvist.

Detta var något han förde resonemang kring förutsättningarna för med personalen.

– Exakt hur det kommer att te sig för Skövde är svårt att säga idag, men det här är en av våra utbildningsorter. Jag har idag träffat värnpliktiga som övat strid i terräng och det jag upplever av dem är att de säger att utbildningen är meningsfull och att de tycker att det är intressant, sa Peter Hultqvist.

En viktig funktion värnplikten har är enligt Peter Hultqvist att väcka intresset för den militära banan hos personer som annars kanske inte skulle vandra denna väg.

– Beslutet att aktivera värnplikten var helt nödvändigt. Vi kunde inte få fulla förband tidigare, sa han.

Efter skogsbränderna i somras har det diskuterats om Försvarsmakten kan hjälpa till i större utsträckning vid icke-militära kriser.

– Försvarsmakten gjorde en fin insats i somras. Den levererade 500 soldater från hemvärn och skyddsstyrkor, JAS Gripen, transportflyg, helikoptrar och mängder av andra fordon. Jag har besökt fem brandområden och mitt intryck är att engagemanget är stort och kompetensen djup, sa Peter Hultqvist.

Annons

Peter Hultqvist är noga med att peka ut försvarets syfte.

– Försvarsmaktens huvuduppgift förblir försvar mot väpnade angrepp. För min del är jag inte beredd att föreslå en förändring. Om man inom denna ram kan hitta förändringar för bättre samverkan så är det bra, men jag vill säga att samverkan har fungerat bra, säger han.

Vad heter försvarsministern i nästa regering?

– Det spekulerar jag inte i. Vi har val på söndag och vi går in för att kunna fortsätta ha regeringsmakten, sa Peter Hultqvist.

Vill du fortsätta….

- Jag står till partiets förfogande.

…som försvarsminister?

- Jag är öppen och vi har mycket kvar att göra på försvarsområdet. Men det är Stefan Löfven som sköter detta, sa Peter Hultqvist.

Hur ser du på möjligheterna att fortsätta regera i det parlamentariska läge som väntas uppstå efter valet?

– Vi har goda förutsättningar för att bli större än det borgerliga blocket tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi har haft många svåra situationer att hantera i denna regering. Jag är övertygad om att vi kan hantera en sådan här situation också. Partierna måste vara öppna över blockgränserna, sa han.

Det har varit mycket uppmärksamhet kring Peter Hultqvists tidigare pressekreteraren Marinette Nyh Radebo, som slutat sedan band till försvarsindustrilobbyn uppdagats. Varför fick hon över 600 000 kronor i fallskärm trots att hon slutade själv?

– Det är så här att det är ett resonemang som jag överhuvudtaget inte deltagit i, varken informellt eller formellt. Det är uppgörelser och beslut som fattats i tjänstemannaorganisationen, säger Peter Hultqvist.

Efter besöket på Försvarsmakten gavs tid för media att ställa frågor till Peter Hultqvist, som sedan promenerade till Socialdemokraternas lokala valstuga i Skövde. Där fick han bland annat svara på en fråga om Nato, som han tycker att Sverige fortsatt ska stå utanför, från niondeklassarna Clara Thempo och Emma Olovsson från Helenaskolan. De hade i skoluppgift att ta reda på och granska Socialdemokraternas politik inför valet och stod som bäst och intervjuade Lars Larsson (S), som kandiderar i kommunvalet, när försvarsministern kom förbi.

– Jag visste inte vem det var, men det var coolt att träffa honom. Han var trevlig, lite tyst, sa Emma Olovsson och Clara Thempo efter mötet utanför valstugan.