Krister Rohman (KD) har en märklig bild av demokrati om han anser att han står för det, med sin skarpa men samtidigt helt och hållet otydliga kritik mot någon eller några (?) ledamöter i barn- och utbildningsnämnden (uttalande i kommunfullmäktige 2019-11-28 och svar på insändare 2019-11-28).

Vem eller vilka har gjort vad?

Vad har varit oacceptabelt?

Det är ditt ord Krister. Oacceptabelt. Demokrati bygger på debatt. Debatt bygger på olika åsikter. Tack vare debatten blir besluten förhoppningsvis bättre. Men om man inte förstår vad den andra menar så kan man inte delta i debatten. Då används man i den. Som ett verktyg. Utan att kunna bemöta anklagelser. Det är inte demokrati. Det förtjänar ingen. Det leder ingen vart och det är oacceptabelt.

Henrik Vang, Vänsterpartiet