Det råder politisk enighet om att det behövs tusentals fler poliser för att bemöta brottsutvecklingen, förbättra brottsuppklaringen och öka tryggheten i samhället. Men utvecklingen går åt fel håll. I dag lämnar poliser myndigheten i en omfattning vi inte sett tidigare och platser på landets polisutbildningar står tomma för femte terminen i rad.

I polisregion Väst finns 1837 poliser i yttre tjänst. De åker på larm, ingriper och förebygger brott. Det täcker ett område med både glesbygd och storstäder med särskilt utsatta områden. Men de är alldeles för få för att klara hela sitt uppdrag. Dessutom kan så mycket som en fjärdedel av deras arbetstid gå till administration. Ingripanden, även mot mindre allvarliga brott, kan leda till flera timmars administrativt arbete.

I Uppsala har man löst detta och frigjort tid för poliser i yttre tjänst genom att anställa assistenter, så kallade turlagsadministratörer. De avlastar poliser genom att skriva anmälningar, hantera gods, diarieföra, efterlysa personer, boka tider och mycket mer. Det innebär att Uppsalapoliserna inte måste vända åter till stationen och bli sittandes framför datorn i samma utsträckning. De kan stanna kvar ute där de syns och där de kan förebygga och ingripa mot brott. Där de behövs som mest.

Annons

Nu vill vi att deras arbetssätt ska spridas till hela landet. Om erfarenheterna från Uppsala är generaliserbara skulle en anställning av 375 assistenter frigöra tid motsvarande 750 poliser i yttre verksamhet. Det är nästan lika många poliser som kommer att examineras från polisutbildningen i år.

Att frigöra tid för poliser i yttre tjänst i region Väst skulle vara välkommet. Regionen täcker en stor geografisk yta med både glesbygd och tätort, och poliserna har långa resvägar. Ett administrativt stöd skulle därför betyda särskild mycket i och med att poliser inte skulle behöva återvända till stationen i samma utsträckning som idag. De skulle få mer tid att finnas ute i regionen.

Vi vill därför att Polismyndigheten tillsammans med de fackliga organisationerna skapar en tydlig polisstödjande funktion.

En sådan reform skulle också innebära en välkommen professionalisering av det administrativa arbetet. Låt människor som är utbildade för den typen av uppgifter utvecklas i sina roller och vara med och påverka metoder och system som underlättar arbetet. Det är ett viktigt och kvalificerat arbete som polisstödjande assistenter skulle utföra.

Kostnaden för reformen ryms inte inom Polismyndighetens nuvarande budget. Men med tanke på kostnaderna för polisernas övertid kan reformen med polisstödsassistenter mycket väl komma att delvis betala sig självt. Vi är dock övertygade om att politikerna ser vinsten med att få betydligt fler poliser ute i verksamheten genom en klok resurstilldelning.

Att få ut mer av den befintliga polisresursen är en av de viktigaste trygghetsfrågorna. Det är något som polisen, invånarna i region Väst och hela samhället skulle vinna på.

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet i region Väst.