Jag läste i Västgöta-Bladet den 16 maj om vitesföreläggande för ovårdade tomter. Gäller detta bara i tätorten eller är det samma regler i hela kommunen?

I ett samhälle i kommunen ser man rena skräckexempel skrotbilar i mängd och annan bråte. Vedsågning och huggning med störande ljud på en annan tomt .Ska det vara så i ett villaområde?

Vän av ordning

Relaterat: De riskerar vite för ovårdade tomter