Förhandlingar och diskussioner har pågått under en längre tid mellan se borgerliga partierna om att försöka hitta en gemensam lösning för att tillåta den här möjligheten i Sverige. Alliansen lägger nu fram ett gemensamt förslag som innebär att man föreslår att en lagstiftning skall framarbetas som möjliggör den här typen av satsningar.

Av förslaget framgår att detta skall ske under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas.

– Det här handlar om dyra kvalitetsviner och fint öl, därmed riskeras inte folkhälsan. De som vill ha billig alkohol åker istället till Danmark eller Tyskland och köper den, menar Sten Bergheden.

Majoritet

Då sverigedemokraterna ställer sig bakom alliansens förslag finns nu för första gången en majoritet i Sveriges riksdag för att införa gårdsförsäljning.

– Det är mycket glädjande att vi i ny anda hittat en väg i samförstånd för att lösa denna fråga i alliansen, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).

– Detta är en lagseger för allianspolitiken och det är ett stort steg för landsbygden och ger nu helt nya möjligheter att utveckla gårdsförsäljningen av öl och vin. Detta kommer att kunna skapa många nya jobb på landsbygden både inom själva produktionen men också inom besöksnäringen, säger Sten Bergheden (M).

Han är mycket glad att de äntligen har hittat en gemensam lösning på frågan

Annons

– Det visar tydligt att arbetet till slut har gett resultat, jag har själv lagt flera motioner i ämnet, menar Bergheden.

Beslut kommer att tas i riksdagen den 26 april.