Freja Lindh blev den tolfte stipendiaten ur makarna Kjellbergs minnesfond och överlämnandet ägde rum häromkvällen under högtidliga former i Tidaholms kyrka.

Yngve Kjellberg var Tidaholms Rotaryklubb trogen under hela sitt yrkesliv och iklädde sig under ett år hedersuppdraget som distriktets guvernör, som omfattar gamla Skaraborg samt Småland.

När han och makan Karin gick ur tiden i början av 2000-talet visade det sig att de donerat en ansenlig summa till stipendiet. Enligt statuterna är ungdomar med anknytning till Tidaholmsbygden och med ett framtida engagemang som stämmer överens med Rotarys humanitära mål, berättigade att söka.

Freja Lindh motsvarar dessa krav till fullo när hon nu valt en framtida yrkesbana via studier om internationellt arbete vid Jönköpings högskola med målsättningen att nå en kandidatexamen med inriktning Globala studier. I denna utbildning ingår en utbytestermin på University of Central Florida där Freja ska studera ämnen som ”War and Society, Politics of Globalization och Diplomacy”.

Rotaryklubbens motivering lyder:

Annons

”Från småkommunens trygghet och med lagsportens anda i bagaget, vill vår stipendiat engagera sig på en global arbetsmarknad och där motverka konflikter, arbeta för fred med ambitionen att koppla fler arbeten mellan fred och utveckling.”

Detta yrkesval betonade klubbens president Maud Bengtzon sedan hon hälsat ett 30-tal rotaryaner med anhöriga välkomna till stipendiekvällen med julbön i Tidaholms kyrka.

Högtiden i kyrkan inleddes av kyrkoherde Richard Mellgren, tillika Rotaryklubbens nästa president. I sin betraktelse funderade Mellgren om julens verkliga budskap mer och mer går förlorat i en tid då stress och kommersialism tycks radera det kristna budskapet som ju hör högtiden till.

Fanfar för Freja

Därefter var det dags för Maud Bengtzon och hålla ett personligt tal till Freja i vilket hon bl a berörde Rotaryrörelsens mål att verka för fred och globalt samförstånd, varefter hon överlämnade den symboliska king size-checken. Detta ägde rum samtidigt som klubbens musikdirektör Lars Sandström levererade en kraftfull fanfar där han satte fart på kyrkorgelns nästan alla 2000 pipor.

Fredrik hyllad

I samband med högtiden i kyrkan tog Maud Bengtzon också tillfället i akt att hedra klubbens medlem Fredrik Nossler med den fina utmärkelsen Paul Harris Fellow, som är en konkret bekräftelse på att mottagaren nedlagt ett uppoffrande arbete för Rotarys syften och mål.

Efter högtiden i kyrkan samlades man i Stora Hotellet där en högstående kulinarisk afton bildade en finfin slutvinjett på denna kombinerade julbön, stipendieutdelning, Paul Harris Fellow och terminsfinal för Tidaholms Rotaryklubb.