Hallenbergsrondellen förvaltas egentligen av Trafikverket, men nu har Skövde kommun fått klartecken om att bygga om cirkulationsplatsen i egen regi, skriver Skövde kommun i ett pressmeddelande.

Detta innebär att arbetet kan påbörjas tidigare än om det hade behövt vänta in Trafikverkets processer.

– Det känns roligt att vi får möjlighet att genomföra detta arbete, säger Daniel Lindh, gatu- och naturchef på Skövde kommun. Det är ett tecken på att vår organisation har vad som krävs för att projektleda större satsningar som denna och att man från Trafikverkets sida känner förtroende för oss.

Sträckan mellan Badhusrondellen och Hallenbergsrondellen är den mest belastade i Skövde kommun, ofta med köer, främst i rusningstider. Den studie som genomförts under vintern 2018/2019 visar att cirkulationsplatsen ingår i ett viktigt, regionalt pendlingsstråk, där många trafikslag ska samsas; som godstrafik, kollektivtrafik och biltrafik. Den visar även på ökad pendling från väster till norr och tvärtom, i takt med att norra delar av Skövde tätort utvecklas.

Åtgärderna innebär bland annat att cirkulationsplatsen blir tvåfältig samt att trafiksäkerheten förbättras för fotgängare och cyklister. Liknande åtgärder vid andra cirkulationsplatser i Skövde visar att framkomligheten har blivit bättre.

– Ombyggnationen är inte tänkt att enbart främja framkomligheten för biltrafik, utan kommer även göra det enklare för kollektivtrafik att ta sig förbi platsen, säger Daniel Lindh.

Annons

I samband med ombyggnationen kommer Trafikverket anlägga busskörfält in mot Hallenbergsrondellen från Skara. Detta för att det ska vara attraktivt för de som har möjlighet att åka kollektivt, och på så vis minska trafikökningen.

Planering och projektering av arbetet kommer att starta under året och dialog med kringliggande fastigheter har redan inletts. Ambitionen är att påbörja byggnationen i slutet av 2019. Att genomföra ett arbete av denna omfattningen i en av Skövdes hårdast belastade korsningar kommer dessvärre påverka den dagliga trafiken genom cirkulationsplatsen. Därför kommer kommunen även att planera för hur trafiken ska flyta så smidigt som möjligt under byggnationstiden.