Medelåldern i Tidaholms Bouleförening är hög och sedan förra årsmötet har flera medlemmar gått bort. Dessa hedrades med en tyst minut i början av årsmötet. Därefter ledde mötesordförande Harry Brandqvist årsmötet genom en diger dagordning. Mycket tack vare ett gott förarbete av valberedningen flöt allt på effektivt. Den enda gången det muttrades en del runt borden var väl när kassören Britt Nilsson förklarade de höjda bankutgifterna...

Funktionärer för år 2018

Styrelse: Christer Ax ordf, Britt Nilsson,kassör, Lars-Axel Jangbrand sekreterare, Hillevi J..

Funktionärer för år 2018

Styrelse: Christer Ax ordf, Britt Nilsson,kassör, Lars-Axel Jangbrand sekreterare, Hillevi Johansson v. ordf, Evy Martinsson, Owe Boström, Lindali Andersson

Tävlingskommitté (tk) Lars-Axel Jangbrand, Hillevi Johansson, Kjell Johansson, Ingrid Berglund, Britt-Marie Billström.

Banansvariga inomhus: Per-Olof Carlsson, Roland Persson, Janne Åkerberg, Åke Karlsson, Kjell Johansson.

Banansvariga utomhus: medlemmar i PRO och Tidaholm.

Husansvariga: Stig Lundberg, Göran Gunnevald.

Uthyrningsansvarig: Evy Martinsson.

Cafeterian: Britt-Marie Billström, Gittan Wall, Biggan Ljungblom.

Pressreferentar: Lars-Axel Jangbrand och Thor-Allan Tullsjö.

Uttagningskommitté: Britt Nilsson, Thor-Allan Tullsjö, Åke Karlsson.

Revisorer: Anne-Marie Lenneér, Gittan Wall.

Christer Ax omvaldes på ett år som ordförande. Lindali Andersson blev ny styrelseledamot. Britt Nilsson, föreningens kassör sedan starten 2006, och Lars-Axel Jangbrand blev omvalda på två år. Hillevi Johansson, Ove Boström och Evy Martinsson har ett år kvar på sin mandatperiod. Biggan Ljungblom lämnar styrelsen men valdes istället in i Café Boulé-gruppen.

Annons

I tävlingskommittén invaldes Britt-Marie Billström. Hon blev också ny medlem i valberedningen.

I husgruppen som bland annat ansvarat för snöröjning och gräsklippning invaldes Göran Gunnevald. Efter eldsjälen Raimo Lejhages bortgång nyligen lyfter man nu ut snöröjning och gräsklippning ur gruppens ansvarsåtagande. Dessa uppgifter kommer i fortsättningen att utföras av Brukets Allservice.

Trots ett sjunkande medlemstal och en del oförutsedda kostnader i hallen är ekonomin god, konstaterade Britt Nilsson i sin mycket pedagogiska redovisning av plus och minus. En dryg utgiftspost är kostnaden för el. Något som kommer att åtgärdas och därmed förhoppningsvis minska elförbrukningen är isolering av rör i vindsplanet och av den stora porten. Det blir en angelägen uppgift för husgruppen med Stig Lundberg i spetsen.

Att nettot från försäljningen i cafeterian sjunkit är inte förvånande men naturligtvis inte bra. Desto roligare är att uthyrning av klubbens lokaler ökat och starkt bidragit till att stärka föreningens ekonomi.

Under mötet skedde även prisutdelning för Sparbanksserien och blombuketter delades ut till medlemmar för särskilda insatser.