Blod är en färskvara och kan bara lagras i ett par veckor efter en blodgivning. Blod som lämnas används exempelvis vid akuta operationer efter olyckor, förlossningar och vid behandling av vissa sjukdomar.

På blodcentralen på Skaraborgs Sjukhus i Skövde är nivåerna för tillfället stabila för alla de åtta blodgrupper som finns. På vissa håll i landet har sjukvården behövt kalla in blodgivarna för att lämna mer blod, men det är i nuläget inte aktuellt i Skaraborg.

– Det ser bra ut nu, men det kan förstås ändras fort och göra att lagren snabbt minskar i någon blodgrupp, säger Elisabeth Hovlin.

Att blodlagren på sjukhuset i Skövde just nu är bra gör i sin tur att de kan behöva hjälpa andra blodcentraler där nivåerna inte är lika bra.

– I första hand får vi förstås hjälpa våra grannar i Skaraborg och i regionen. Ibland kan vi även behöva skicka blod till andra delar av landet, säger Elisabeth Hovlin.

Om blod ska skickas till andra delar av landet är en bedömning från fall till fall.

– Vi kan inte arbeta efter principen att det alltid ska vara en jämn nivå på blodlagren i hela landet. Dessutom måste vi titta på hur det ser ut med transporterna om blod ska skickas till en annan region, säger Elisabeth Hovlin.

Annons

Men vid extrema fall, som vid terrordådet i Stockholm för drygt ett år sedan, sker undantag från sjukvårdsregionernas principer om samarbetet kring blodgivningen.

– Vid ett sådant tillfälle får alla blodcentraler i Sverige se till att skicka iväg så mycket blod som är möjligt, säger Elisabeth Hovlin.

Fakta: Att bli blodgivare

För att lämna blod inom sjukvården i Sverige krävs det att följande kriterier uppfylls.

..

Fakta: Att bli blodgivare

För att lämna blod inom sjukvården i Sverige krävs det att följande kriterier uppfylls.

√ Du är helt frisk.

√ Du är mellan 18-60 år.

√ Du väger minst 50 kg.

√ Du måste ha svenskt personnummer och en giltig id-handling.

√ Du måste ha god förståelse i svenska.

Inför den första blodgivningen så genomförs en hälsokontroll och tester görs för att kontrollera att du inte bär på blodsmittor som hiv eller hepatit.

I vissa fall kan du även behöva vänta med att bli blodgivare. Exempelvis om du nyligen har besökt ett land där tropiska sjukdomar förekommer eller om du nyligen har haft oskyddat sex med en ny partner.

Kvinnor som är blodgivare får lämna blod tre gånger per år. Män som är blodgivare får lämna blod fyra gånger per år. Vid varje blodgivning tappas ungefär 4,5 deciliter blod.

Källa: Geblod.nu