Destination Läckö-Kinnekulle AB arbetar just nu med en förstudie för att utreda om gruvorna kan öppnas för besökare i framtiden. Förstudien finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

— Vi tror att det finns ett stort intresse, alla vet inte ens om att gruvorna finns så detta kan bli stort, säger projektledaren Elin Sjöstedt som skriver förstudien i samråd med experter. Förstudien ska sedan användas som en grund för att söka finansiering till projektet hos exempelvis Leader och Sparbanksstiftelsen.

Husaby hembygdsförening får många förfrågningar om gruvan och har haft några guidningar som det har varit stort intresse för. Vid den senaste var det omkring 100 besökare. Eftersom de inte kan garantera säkerheten är de restriktiva med besöken.

En viktig del i förstudien är just säkerhetskontrollen som genomfördes under tisdagen av Martin Parvisto på Bergutbildarna AB och Sjoerd Spijkerman på Spijkerman Berg & Sprängteknik AB. De gick ungefär 500 meter in i gruvan och bedömde det som hyfsat säkert.

Annons

— Balkarna som gruvan vilar på är i bra skick, det är lite sprucket men det kan rustas upp, säger Sjoerd Spjikerman som bedömer det som realistiskt att öppna Kinne-Kleva gruvgångar för allmänheten, om man gör en del iordningsställande och om det handlar om ordnade visningar.

— Det är ett jättespännande ställe att vistas på och fascinerande som kulturminne. För geologer är det ett drömställe.

Till exempel bör taket ses över så inte lösa bitar lossnar. Vad åtgärderna kan kosta ska de två företagen göra en uppskattning på.

Tanken är inte att människor ska få springa in och vistas fritt i gruvan, utan det ska vara visningar ledda av en guide. En annan faktor som man måste ta hänsyn till är att gruvgångarna ligger granne med Kinnekulle ring och att guidningarna måste ske vid tider då man inte kör där.

I gruvorna vid Kinne-Kleva bröts det alunskiffer från början av 1900-talet och 50 år framåt. I mitten av 1940-talet var gruvan som störst, då arbetade omkring 300 personer där. Där finns det kilometerlånga gruvgångar.

— Vilket jobb de har lagt ner, här är det mycket mankraft som lagts ner. Det är unikt med skiffergruvor och intressant att kunna visa hur det var att arbeta i gruvor, säger Sjoerd Spijkerman.