Günther Mårder har en bakgrund inom Aktiespararna och Aktiefrämjandet och ses också som en av de viktigaste ekonomipersonerna och bästa digitala ledarna i landet. Svante Schultz, ordförande i Företagarna i Tidaholm, har haft honom överst på önskelistan länge och var mycket nöjd över besöket.

Företagarna hade samlats på Festvåning fyran för lunchföreläsningen och Günther Mårder gjorde ingen besviken.

— Jag är privilegierad och får träffa de främsta småföretagarna i landet när jag besöker kommunerna. Jag tar med mig deras koncept för att lyckas och sprider det vidare till andra kommuner.

Positiv utveckling

Han tycker att det är viktigt att reflektera över hur det ser ut i Sverige idag jämfört med förr i tiden.

— Har vi det bra i Sverige? Har vi det? Svaret är ja på den frågan. Det är ett fantastiskt land att verka och bo i. Här visar vi största respekt för äganderätten.

Det har dock inte alltid sett ut på det viset. På 1860-talet låg Sverige långt ner på rankingen över levnadsstandard och företagare jämför med andra länder i Europa.

Annons

— När den stora utvandringen skedde till USA dränerades Sverige på kunskap, kompetens och arbetskraft. Lyckligtvis vände utvecklingen. Den svenska neutraliteten hjälpte till så att Sverige kunde växa snabbt och tillväxten var runt fyra procent per år i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet och framåt.

Politikerna och den offentliga sektorn bär ett stort ansvar, liksom alla individer.

— Det är viktigt att vi när en hunger som driver landet framåt.

Kunskap är en stor del i utvecklingen.

— Ta våra smartphones. Det är ett viktigt redskap att bygga relationer. Alla måste vi transformeras och se möjligheterna i en digitalisering.

Mårder kom även in på Företagarnas roll för solo- och småföretagen.

— Ensam är inte starkt, men när 70 000 medlemmar ställer sig bakom då är vi starka.

Valår

2018 är ett betydelsefullt år eftersom det är valår.

— Jag hoppas att de politiska partierna lägger resurser på att lyfta företagsfrågorna på sina agendor.

Skatteverkets reform Växa-stödet, tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare, ska också hjälpa företag att växa.

— Det gäller att våga ta steget att anställda sina första medarbetare. Stödet är en liten rabatt för att våga sparka igång.

Mårder gav ytterligare tips för att skapa framgångsrikt företagande.

• Få kunder och medarbetare att förstå det högre syftet.

• Ägna stor tid att förstå kunderna och deras behov. Lös problemen?!

• Måla upp bilden av ditt drömliv - privat, yrkesmässigt och ekonomiskt.

Viktig bok

Kommunstyrelsen var speciellt inbjudna till lunchen. Företagarna överlämnade ett exemplar av Minst & flest - en viktig bok om soloföretagare. Boken har Företagarna i Västra Götaland själva tagit fram där en egenföretagare i varje kommun berättar om sig själv och sitt entreprenörskap.