Patent- och marknadsdomstolen har slagit fast vid att det är förbjudet att ha längre än tolv månaders uppsägningstid. Detta anser domstolen efter att Konsumentombudsmannen (KO) bett domstolen pröva saken.

Birgit Steen tycker att domen är konstig.

– Jag tycker att det är konstigt att andra branscher får ha mellan två till tre års bindningstid. Vi jobbar med hälsa och ett friskare tänk och därför tänker man på längre sikt, säger hon.

Carolina Andersson, processråd för KO säger i ett pressmeddelande att domen är något positivt för konsumenterna.

– Det här är en viktig dom för alla som tränar. Domstolen har satt en gräns för hur länge gymmen kan binda konsumenterna vid ett avtal, och det räknar vi med kommer att få genomslag för landets alla träningsanläggningar. Det är positivt att konsumentens valmöjligheter ökar, säger hon.

Trots detta anser Birgit Steen att en längre bindningstid gynnar konsumenten mer.

– En längre bindningstid hjälper kunden att komma igång med träningen. Vi gör en medlemsplan på tiden som kunden väljer att binda sig till. Kunderna ser det oftast som en positiv grej och berättar att den långa bindningstiden har gjort att de följt upp med träningen.

Stefan Croona, som äger Energy Express Tidaholm, har följt debatten kring domen från lite "från sidan". Domen har, menar han, liten eller ingen påverkan på hans verksamhet.

Annons

– Vi har tolvmånadersavtal som längst och har alltid haft det så. Man har kunnat binda sig för träning mellan en och tolv månader hos oss och sedan måste man göra ett aktivt val om man vill fortsätta träna. Vi anpassar oss efter kunderna, men vi gör inga planer för deras träning som är längre än tolv månader och försöker uppnå deras mål och delmål under den tiden. Då blir målen mer aktuella och nåbara, berättar han.

Birgit Steen på Hälsocenter avslutar med att berätta att de kommer att göra en ny medlemsplan för nya kunder som nu endast kan välja att binda sig upp till tolv månader, och följa det riktlinjer som kommer att komma och jobba utmed det.

Gym