När barn- och utbildningsnämnden antog sin verksamhetsplan i februari innebar det att pengar flyttas från gymnasiet till förskolan.

I år handlar det om tre miljoner, nästa år sex. I år får beslutet effekt på höstterminen, nästa år på båda terminerna.

I rena pengar handlar det om att gymnasiet går från en budget på 119,4 miljoner förra året till 109,3 miljoner i planen för 2020.

Konsekvensen blir att Ållebergsgymnasiet minskar organisationen med 18 tjänster, tolv i kategorin pedagogisk personal, sex tjänster bland icke undervisande anställda.

Personalstyrkan reduceras med ungefär tio procent.

MBL-förhandlingar är genomförda.

– Ingen sägs upp, det handlar om vikariat som inte återbesätts, tidsbegränsade anställningar som avslutas och några pensionsavgångar som inte ersätts, säger gymnasiechef Torbjörn Karlsson.

Just nu går drygt 1 000 elever på skolan. Till hösten väntar Torbjörn Karlsson att skolan passerar gränsen 1 100 elever. Det sker samtidigt som personalstyrkan reduceras.

Torbjörn Karlsson säger att han och rektorerna genomfört en risk- och konsekvensanalys.

– Vi kommer att bedriva en så bra skola som möjligt med den budget vi har, för att eleverna ska märka så lite som möjligt av neddragningen. Det säger jag med respekt för dem som får lämna skolan, de har gjort värdefulla insatser.

De som får lämna tjänster på gymnasiet kan få anställning inom andra delar av skolorganisationen.

Annons

– Lärare som vill kan få anställning inom grundskolan, ingen behöver bli utan jobb. De kommer i så fall att bli väl mottagna, säger skolchef Karina Bronell.

Samtidigt konstaterar hon att personal med gymnasiebehörighet inte i första hand söker anställning inom grundskolan.

– Men ingen kommer att behöva bli friställd.

Relaterat: Facket på Ållebergsgymnasiet oroade: "Innebär en större arbetsbörda"