Av de 29 miljarderna är cirka 26 nettosatsningar, resten omfördelningar.

Regeringen föreslår att 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar ska få ta del av en särskild pott på en 495 miljoner kronor. Bidraget finns redan, men regeringen lägger in mer pengar. Kommuner som har tagit emot många flyktingar får 80 miljoner kronor ytterligare att dela på.

Som riksdagen redan har aviserat så höjs de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor för 2020. Enligt regeringen satsas nästan åtta miljarder på välfärden. Men där ingår de redan beslutade fem miljarderna, samt 1,3 miljarder för kortare vårdköer som riksdagen också aviserat sedan tidigare.

Nya satsningar

De nya satsningarna i budgeten som riksdagen inte redan beslutat om är 300 miljoner kronor till ungdomspsykiatrin, 200 miljoner kronor till karriärtjänster och vidareutbildning för sjuksköterskor, samt 210 miljoner kronor i ersättning till landstingen för vårdmoms.

Nya satsningar är också 110 miljoner kronor mer till skolan och 100 miljoner mer till kulturskolan, samt de 580 miljoner kronorna i riktade bidrag till kommuner med socioekonomiska utmaningar och kommuner som tagit emot många flyktingar.

Mer till rättsväsende

Domstolarna, kriminalvården och Ekobrottsmyndigheten kommer att få tillskott redan i år. I höständringsbudgeten får landets domstolar ytterligare 174 miljoner kronor 2019. Det görs för att domstolarna ska kunna hantera alla mål med bibehållen kvalitet.

Annons

Även kriminalvården är pressad och får nu 200 miljoner kronor till i år. Pengarna ska användas till fler tillfälliga och permanenta platser i kriminalvården.

Ekobrottsmyndigheten får ytterligare 8 miljoner 2019, bland annat till de poliser som jobbar på myndigheten.

Första budgeten

Regeringens budgetproposition för 2020 som presenteras i dagär den första hela budget som förhandlats fram med Centern (C) och Liberalerna (L). Förutom reformer, ett samlingsnamn för olika förslag som kostar pengar och hämtas från det så kallade reformutrymmet, för 29,6 miljarder så föresås också inkomstökningar och utgiftsminskningar på 5,2 miljarder för 2020.

– Det här är en väldigt bred budget där vi tar itu med de samhällsproblem vi har, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Dyraste skattesänkningen

De samlade skattesänkningarna uppgår till 16 miljarder kronor. Där ingår slopad värnskatt, sänkt skatt på pensioner, sänkta arbetsgivaravgifter, justerad skatt på drivmedel, sänkt inkomstskatt för glesbygdsbor och höjt tal för uppskov vid försäljning av privatbostad.

Den enskilt största skattesänkningen är den slopade värnskatten som beräknas kosta staten 6,12 miljarder i minskade skatteintäkter nästa år. De två största skatteförändringarna i budgeten – slopad värnskatt och sänkt pensionärsskatt – gynnar män mer än kvinnor, generellt sett.

Så betalas satsningarna

Reformutrymme: 24 mdr

Skatt, plastpåsar: 2,1 mdr

Avfallsförbränningsskatt: 0,24 mdr..

Så betalas satsningarna

Reformutrymme: 24 mdr

Skatt, plastpåsar: 2,1 mdr

Avfallsförbränningsskatt: 0,24 mdr

Övrigt: 0,02

Summa: 26,34 mdr

Budgeten innehåller också skattehöjningar för 2,32 miljarder 2020. Där ingår skatt på bärkassar och skatt på avfallsförbränning. En stor del av kakan, 11,8 miljarder, går till sänkt inkomstskatt för höginkomsttagare, för pensionärer och för glesbygdsbor.

Het fråga

Den slopade värnskatten för höginkomsttagare har drivits igenom av L. Sänkt skatt för glesbygdsbor var en framgång för C i budgetförhandlingarna.

Bland andra LO och Vänsterpartiet är kritiska och anser att välfärden är viktigare.

En het politisk fråga just nu är kriminaliteten och kampen mot gängbrottsligheten. I statsbudgeten satsas 0,7 miljarder kronor mer på rättsväsendet utöver vad som redan beslutats för 2020. Till exempel får Domstolsverket 280 miljoner.

Polisen får 120 miljoner kronor ytterligare bland satsningarna i denna budget. Den totala anslagshöjningen blir dock betydligt större. Sedan tidigare finns en aviserad höjning på 1,8 miljarder kronor för 2020.

Fler jobb

I budgeten finns satsningar för fler jobb på omkring 3,7 miljarder kronor. Där finns sänkt arbetsgivaravgift, ingångsavdrag, förarbetsgivare som anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under de två första åren. Bland jobbsatsningarna finns också mer pengar till extrajobb och arbetsmarknadsutbildning.T

Tecken finns på att arbetslösheten ökar snabbare än vad regeringen räknat med i sina prognoser. Flera ekonomer menar att regeringen borde spendera mer för att hålla nere arbetslösheten framöver. Om den ekonomiska utvecklingen blir sämre än väntat så kan det bli mer satsningar i vårändringsbudgeten i april nästa år, uppgav finansministern i går.

TT

Budgetsatsningar 2020

Budgetsatsningar, netto, utöver vad som redan är beslutat för 2020.

Hittills presentera..

Budgetsatsningar 2020

Budgetsatsningar, netto, utöver vad som redan är beslutat för 2020.

Hittills presenterade:

Slopad värnskatt: 6,12 mdr

Sänkt skattpensionärer: 4,33 mdr

Miljö/klimat: 2,90 mdr

Ingångsavdrag: 1,67 mdr

Höjt tak bostadstillägg, höjd garantipension: 1,40mdr

Sänkt skattglesbygd: 1,35 mdr

Jobbpaket: 1,29 mdr

Sänkt bensin/dieselskatt: 0,90 mdr

Rättsväsende: 0,70 mdr

Investeringsstöd, bostäder: 0,60 mdr

Sänkt arbetsgivaravgift, forskning/utveckling: 0,50mdr

Höjt tak för uppskov med reavinstskatt: 0,50 mdr

Höjt bistånd: 0,37 mdr

Ungdomspsykiatri: 0,30 mdr

Utvecklingstid: 0,22 mdr

Ersättning för vårdmoms: 0,21 mdr

Jämställdhet: 0,16 mdr

Landsbygdsåtgärder: 0,12 mkr

Skolpaketet: 0,11 mdr

Åtgärder motvälfärdsbrott: 0,10 mdr

Karriärtjänster för specialistsköterskor: 0,10 mdr

Vidareutbildning för sjuksköterskor: 0,10 mdr

Stöd till kulturskola: 0,10 mdr

Funkispaket: 0,10 mdr

Mediestöd: 0,085 mdr

Nattåg: 0,05 mdr

Insatser motpenningtvätt: 0,03 mdr

Summa: 24,42 mdr