Stefan kommer från "Sjuhäradsbygden" och kom till Tidaholm i januari 2017 och senast som rektor för Naturbruk inom VG-regionen.

Stefan började sin karriär inom försvarsmakten närmare bestämt inom KA (Kustartilleriet). Efter en tid ansökte Stefan om att bli antagen till helikopterpilot inom marinen men eftersom han var utbildad och specialiserad inom ett nytt vapensystem inom försvarsmakten stoppades möjligheten då han förväntades utbilda nästa generations officerare på systemen och då detta väckt nyfikenhet för flyget så slutade han sin anställning och drog till USA för att genomföra en civil trafikflygarutbildning på egenhand.

Stefan berörde återinföringen av värnplikten och han välkomnade detta då detta förut bidrog till en god inverkan på att hålla efter arbetslösheten.

— De som tjänstgjort i försvaret hade kommit i kontakt med något yrke så som chaufför, kock, sjukvårdare osv. Efter muck kunde många komma in på arbetsmarknaden med sina nyförvärvade erfarenheter. Försvaret gav erfarenhet till unga män inom de yrken som det är brist på, berättade Stefan.

Stefan utbildade sig till trafikflygare och instruktör i Missouri, i tre år. Då visum löpte ut var det att lämna USA för att få ett arbete som flygare på den afrikanska kontinenten med stationering i Tchad ett uppdrag som varade i tre år.

Annons

— Jag var instruktör inom bolaget och hade uppdrag i större delen av kontinentens mest i krigsdrabbade områden.

Afrikavistelsen var en stor och betydande upplevelse med många nyttiga erfarenheter som har kommit att betyda mycket i framtiden. Kontraktet i Afrika kom till sitt slut och efter en diskussion inom familjen bestämde man att söka arbete i Sverige. Ett telefonsamtal blev avgörande och ledde till att banan in i skolans värld började.

Rektor för Carl Philip

Första arbetet var som vikarie och det utvecklade sig till biträdande rektor och inom kort en egen skola. Rektorsbanan kryddades då Stefan blev handplockad till ett rektorsuppdrag till Lundsbergs internatskola i Värmland med uppdraget att föra Lundsberg in i 2000-talet. Stefan blev rektor för Prins Carl Philip och följde honom fram till studenten. Stefan lämnade Lundsberg på grund av att skolans värdegrund och hans värdegrund skilde sig för mycket.

"Bra kan bli bättre"

Efter många olika skolor med ett antal olika befattningar kom Stefan till slut till Tidaholm och har tagit på sig uppgiften att göra Forsenskolan till en av de bästa skolorna i landet. Ett stort och omfattande arbete som att få- införa stil och profil, inom verksamheten som i mycket betyder att man måste sätta gränser och vara förebilder för våra ungdomar och leda dem framåt för att bli goda samhällsmedborgare.

Forsen har cirka 600 elever.

— Majoriteten av eleverna är mycket flitiga och tar till sig utbildning men det finns alltid elever som kräver mycket uppmärksamhet och utmärker sig negativt.

Dessa tar mycket tid administrativt, mycken tid och energi går åt att lösa problem vilket drabbar hela organisationen.

— I Tidaholm finns alla möjligheter att få kommunens skolor att bli bättre om vi siktar in oss på ett av våra viktigaste mål där kunskap och gedigen utbildning i framtiden skall ligga till grund för vår framtida utveckling och välstånd från en bra skola som man med glädje vill minnas, menar Stefan Kristoffersen.