Det var i förra veckan som EU:s lista över 37 invasiva arter började gälla. Bland de listade arterna finns signalkräftan. Enligt en EU-förordning ska de listade arterna utrotas eller kontrolleras vilket skapat oro för svenskt kräftfiske.

Fakta: Åtgärder mot signalkräftan

1994 infördes utsättningsstopp.

1998 upprättades ett åtgärdsprogram för bevarandet av flodkr..

Fakta: Åtgärder mot signalkräftan

1994 infördes utsättningsstopp.

1998 upprättades ett åtgärdsprogram för bevarandet av flodkräftan.

2003 blev det förbjudet att importera signalkräftan

2005 upprättades möjligheten att bilda skyddsområden för flodkräftan.

Den 3 augusti 2016 blev det förbjudet att göra förstärkningsutsättningar i och med EU-förordningen.

Ytterligare åtgärder väntas i och med EU-förordningen. Enligt Lennart Edsman kan det handla det om:

Restriktioner kring transporter av levande signalkräftor till platser där de inte finns legalt.

Restriktioner kring odling av arten.

Men Lennart Edsman som är kräftforskare vid Statens Lantbruksuniveristet menar att oron är obefogad.

— Media har rubriker som "EU:s dödslista" eller "EU förbjuder signalkräftan" men det stämmer inte. Syftet med förordningen är att arterna inte ska sprida sig, säger Lennart Edsman som fått många samtal från både media och fiskare den senaste tiden.

Lennart Edsman betonar att förordningen inte på något vis handlar om att signalkräftan ska utrotas.

— Den ska absolut inte utrotas, det är bortom alla tvivel och det gäller inte bara Sverige utan i hela Europa, det vore en omöjlighet, säger han.

Fiske kan fortsätta

Annons

Fakta: Invasiva arter

Invasiva arter är främmande arter som hotar den biologiska mångfalden, orsakar ekonomisk skada ..

Fakta: Invasiva arter

Invasiva arter är främmande arter som hotar den biologiska mångfalden, orsakar ekonomisk skada eller skada för människor och djur.

Hittills har ett förbud mot förstärkningsutsättningar trätt i kraft till följd av förordningen, något som Lennart Edsman menar ändå inte har någon positiv effekt på kollapsade signalkräftbestånd.

Kommande regleringar kommer att arbetas fram av Havs- och vattenmyndigheten som ska ta fram en hanteringsplan för just signalkräftan utifrån EU-förordningen. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida står det att försäljning av de 37 listade arterna blir förbjuden i augusti 2017 men Lennart Edsman menar att det inte gäller signalkräftan.

— Så länge spridning motverkas så kommer både försäljning och fiske att vara tillåtet, säger han.

Lennart Edsman menar också att Sverige redan uppfyller flera av de åtaganden landet kan väntas få göra i och med förordningen. Det EU-förordningen kan leda till är restriktioner kring kräftodling vilket endast berör ett fåtal aktörer enligt Lennart Edsman. En annan möjligt följd av EU-förordningen är restriktioner för transport av levande kräftor till de delar av landet där signalkräftan inte finns lagligt i dag

— Idag kan du köra dem levande som mat till Dalsland eller Norrland och det bör man inte fortsätta med, säger han.

Förstår oron

Exakt vad för åtgärder som sätts in när hanteringsplanen är klar återstår att se.

Även om Lennart Edsman menar att oron har blivit överdriven så förstår han att den har blossat upp i branschen.

— Det förstår jag fullkomligt. Informationen från myndigheter har varit otydlig, säger Lennart Edsman.

EU
SLU