Rylander slog många slag för golfen som sport.

Det finns få, om än några motionsformer som kan mäta sig med golfen.

— Du får motion, naturupplevelser, spänning och inte minst trevligt sällskap. Det finns nya rön som pekar på att golfare lever i snitt tre år längre än genomsnittet, och det förklaras till största delen med den allsidiga träningen och promenaderna i den friska naturen, menade Rylander

Golf är en ganska svår sport.

— Bollen är liten och ligger långt från kroppen. Sedan har man en klubba med relativt liten träffyta, det är inte alldeles givet att man träffar bollen första gången. Men med lite tid och hjälp så kommer alla ut på banan och får uppleva hur det är att träffa och se hur bollen rullar i hålet, precis som på TV.

Handicap-systemet gör att man kan spela på ditt vis och ändå kan gå i lag med vemsomhelst.

Annons

Stellan redogjorde också för turerna i Hökensås golfklubb som faktiskt gick i konkurens för några år sedan.

Under året 2013 uppstod vissa likviditetssvårigheter. Det beslutades att medlemmarna skulle gå in med ett gemensamt bidrag vilket senare konstaterades inte räckte till. Medlemmarna fick tillbaka sina pengar och härefter beslutades att sätta golfklubben i konkurs.

Familjen Uvesten kom in i bilden och med sonen Jesper som blir anställd i Hjo kommun att arbeta med EU-frågor. Efter ett nytt intresse från Hjo kommun som hjälpte till med en borgen kunde man lösta en del av problemen.

Eftersom Almnäs egendom driver ett ekologiskt jordbruk måste man ta hänsyn till detta vid uppgörelsen. Golfklubben fick nytt arrendekontrakt på 25 år med innehållande kravmärkning som skall gälla i fortsättningen. Detta provas vid tre olika greener för tillfället.

Målsättningen är att öka medlemsantalet till 800. Klubben har en hög medlemsålder, vilket föranleder ett beslut att juniorer under 12 år spelar gratis.

— Det finns positiva saker i allt som hände, föreningen fick tillbaka vi-känslan, en måttstock på ett intensivt arbete med att rädda klubben som mer än väl förtjänar sina medlemmars och andras stora passion att få spela golf och umgås på en anläggning som är välkänd inom hela landet, konstaterar Rylander.