Tingsrätten slår fast att skjutfältet är ett skyddsobjekt och 76-åringen upptäcktes av en militärpolis och zoomade in honom med en övervakningskamera.

Militärpolisen har också vittnat om att förbudsskyltarna står 20 meter från varandra och bland annat säger att det är livsfarligt att gå in på området.

Domstolen konstaterar att det inte finns någon anledning att ifrågasätta den nu dömdes berättelse, men att det är klarlagt att han rört sig inne på skyddsområdet. Detta även om 76-åringen inte haft för avsikt att gå längre in än vad som framgår av fotografierna, han har heller inte orsakat någon skada.

Gärningen bedöms därför som ringa.