Under pågående tillsynsvecka görs en särskild satsning på tillsyn av vinterhagar för hästar. Ett 30-tal hagar spridda över länet kommer att kontrolleras. Syftet är att nå en ökad förståelse hos djurhållarna för vilka hagar de väljer till sina hästar vintertid. Det skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Att tänka på för dig som är hästägare

Se över dränering i hagen.

Vid behov hårdgör ytor.

Känsliga platser är vid in- och..

Att tänka på för dig som är hästägare

Se över dränering i hagen.

Vid behov hårdgör ytor.

Känsliga platser är vid in- och utsläpp, foderplatser samt ligghallar.

Hästarna ska kunna röra sig i sina naturliga gångarter.

Hagar med lätta jordar är lämpligare som vinterhagar.

Hästen får inte sjunka ner i leran mer än ett hovsdjup.

Leriga hagar minskar hästars vilja att röra sig i hagen.

källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Enligt djurskyddslagen är det krav på att hästar ska hållas ute dagtid även på vintern. Lagen säger också att mark som belastas hårt ska vara dränerad eller naturligt ha samma egenskap.

Annons

— I Västsverige har vi en stor andel lerjordar och inom djurskyddstillsynen har konstaterats brister med leriga rasthagar för hästar. Något som också påverkas av milda vintrar till följd av klimatförändringarna, säger djurskyddskontrollant Lars-Henrik Henriksson på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Den här veckan prioriteras kontroller för hästar samt lantbrukets övriga djur. Extra vikt läggs vid att informera djurägarna om hur viktigt det är att hålla sina hästar i lämpliga hagar.

– Vid kontrollerna informerar vi djurhållarna om lagstiftning och vikten av dränering med mera. För djup lera i hagarna blir ofta djurskyddsproblem i form av hovproblem. Även hästens päls kan bli lerig som gör att den tappar sin funktion att isolera mot vinterkylan, fortsätter Lars-Henrik Henriksson.

Kontrollerna görs i förebyggande syfte. Resultaten kommer sedan att sammanställas i en rapport.