Hedersförtryck förekommer bland flickor, kvinnor, män och HBTQ-personer. Hur kan vi och hur ska vi arbeta med dessa frågor?

Riksdagsledamot Roger Haddad, från justitieutskottet samt kammaråklagare Anna Mårtensson, som även har arbetat i Liberala Kvinnors centralstyrelse flera år presenterade nuläget.

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga. FN:s medlemsländer har en skyldighet att i härdigt förebygga och utreda brott mot kvinnor i hederns namn. Att underlåta detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Kontroll av kvinnor och flickor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen till styrning av val beträffande utbildning, giftermål, jobb och skilsmässa. Även unga män kan bli bortgifta mot sin vilja. HBTQ-personer kan betraktas som hotande mot familjens heder och utsättas för kränkande behandling och våld. Flera män och kvinnor kan vara involverade i att planera och utföra hedersrelaterat våld och förtryck. Oftast är våldet kollektivt utövat.

Pojkar har inte samma begränsningar i sitt vardagsliv på samma sätt men utsätts genom att de måste kontrollera kvinnliga släktingar samt inte heller alltid får välja.

Annons

Synen på barnuppfostran skiljer sig. Ju äldre de barn som lever i hederskulturer blir desto mindre blir graden av självständighet och frihet.

Homosexuella.bisexuella, trans-och queerpersonet kan vara särskilt utsatta eftersom det ofta är otänkbart med något annat än en heterosexuell relation.

Ny lag

Den 1:e juli 2014 trädde lagen om tvångsäktenskap i kraft, vilket innebär att det är straffbart att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Även förberedelser är kriminaliserat.

Könsstympning av flickor, kvinnor görs för att kontrollera deras kroppar. Oftast är det flickor i 4-14 års ålder. Anmälan måste göras vid oro om att det kan ske.

Enligt socialstyrelsen beräknas 38.000 kvinnor och flickor bosatta i Sverige vara könsstympade. Av dessa är 7000 flickor under 18 år.

Den internationella dimensionen gör att det kan vara svårt att arbeta med det då de som sanktionerar samt utövar kan finnas både i Sverige och i andra länder.

Det krävs att alla som finns i barn, unga och vuxnas närhet har kunskap om levnadsförhållanden som vissa lever i. Förståelse för hur sammanhanget påverkar individen samt vetskap om relevant lagstiftning.

Läs mer på: www.hedersförtryck.se