Anders Johansson och Lena Fredén är anställda hos studieförbundet som inriktat sig på idrottsrörelsen, det vill säga Sisu Idrottsutbildarna.

De gjorde en tillbaka blick hur det var att vara idrottsledare i mitten på 1900-talet och hoppade sedan till början av 200-talet.

Idrottsrörelsen har liksom samhället i övrigt genomgått en enorm förvandling och det ställer också andra krav på idrottsledarens av idag.

Åhörarna i den välfyllda klubblokalen fick också själva ge förslag på vad en ledare gör.

För att vara en bra ledare krävs en del egenskaper, och inte så lite heller. Vad kan vara bra hos ledaren? Detta är bara ett litet axplock av en ungdomsledare idag.

* Kan ge beröm, forma gruppen och ge ett bra utgångsläge.

* Egen planering - Planering med andra ledare

* Information spelare

* Kontakt med föräldrar – nya föräldrar – föräldraträffar

* Schema kiosk och skjutsar

* Sälja lotter – kalendrar – julgranar

* Luciatåg – julavslutning – våravslutning

* Registrera LOK-stöd och SISU-timmar

* Utbildningar

* Medlemsavgift – info till kassör – samla in uppgifter

De vanligaste ledarna är föräldrarna. Men Sisu-konsulenterna tipsade även om att engagera ungdomar att ta hand om de lite yngre förmågorna.

– Dessa får i samband med detta en god grund och en merit när man sedan söker arbete, menade Anders Johansson.

Ove L Skatt

Annons