Marie Lundblom efterfrågade en riskanalys vid brand i vindkraftverk på Hökensås och målade upp ett scenario där vinden sprider sig mot Nordic camping och Caravan Club på Hökensås.

– Med sommarens torka i åtanke och med den ökade brandrisk som en vindindustri skulle medföra vid byggnation och drift vill vi boende i området ta del av kommunens och MSB:s riskanalys av brand i vindkraftverk. Vi vill veta hur beredskapsplanen för släckning av brand i vindkraftverk och brandbekämpning i skogsmark ser ut. Och vi vill veta ta del av hur både evakueringsplanen för boende och djur i området samt de som bor på fritidsanläggningarna, sa Lundblom.

Frågan kommer att besvaras under kommande kommunfullmäktige.

Den andra frågan kom från Linus Bjurström som menade att det fanns tusen orsaker till varför Hökensås inte är ett bra val för etablering av vindkraft och att en av orsakerna är dess påverkan på vattnet.

– Jag tycker att kommunen borde göra som vindkraftbolagen och tänka på sig själv. Hökensås har ett mycket högre värde utan vindkraftverk, sa Bjurström och frågade:

– Varför har inte kommunen gjort eller krävt en ordentlig och oberoende hydrologisk undersökning som kan garantera att en vindkraftetablering på Hökensås är helt riskfritt.

Tony Pettersson (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden svarade på frågan och menade att det inte är kommunen som gett tillstånd till vindkraftanläggningarna.

Annons

– Det är Länsstyrelsen som har gett tillstånden med vår vindbruksplan som grund. De vindkraftverk som ska byggas är prövade ända upp till högsta instans och det är inte mycket vi i kommunen kan göra just nu, sa Pettersson.

Under kommunfullmäktigesammanträdet presenterade också Marita Kjellgren sitt medborgarförslag där hon vill se en badplats vid "Plaskis" eller Koma.

– Jag vill förtydliga att mitt förslag lämnades in innan det startade en diskussion i massmedia om möjliga badplatser i tätorten. Mitt förslag är helt opolitiskt, sa Marita, som argumenterade för att en sommarbadplats som kostnadsfritt kan utnyttjas av alla och skapa gemenskap.

Förslaget lämnades nu vidare till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Marita Kjellgren vill i ett medborgarförslag se en iordningställd badplats vid Koma eller "Plaskis"