Den småskaliga vattenkraften i Sverige har sedan 2012 blivit föremål för myndigheternas ökade intresse. Detta efter att dåvarande miljöministern Andreas Carlgren (C), efter fällande domar i mark- och miljödomstolen och Svea hovrätt 2012, har gett landets länsstyrelser uppdraget att öka tillsynen av kraftverken i enlighet med 1999 års miljöbalk.

Tillsynen har i flera fall också inneburit att kraftverksägarna blivit ålagda att ansöka om nytt miljötillstånd för verksamheten, då många av de minsta och äldsta verken inte haft något sådant tidigare. Detta är en kostsam process, för den enskilde ägaren kan det handla om flera hundra tusen kronor som ska betalas ut.

Orolig över framtiden

I Tidaholms kommun äger Mats Haglund vattenkraftverket i Holma samt även två anläggningar i Korsberga. Hans verksamhet har ännu inte genomgått någon tillsyn men han är orolig för vad framtiden kan komma att innebära.

– Det är dyra tillstånd som få av de små har råd med. Det handlar om närmare 600 mindre kraftverk som kommer att få stängas om den här processen får fortsätta, konstaterar Haglund.

Annons

Under hösten har frågan om tillsynerna och miljötillstånden lyfts vid olika tillfällen av flera moderata riksdagsmän. Bland annat har Cecilia Widegren skrivit en motion och även ställt frågan till miljöminister Åsa Romson (MP) om det finns möjlighet att frysa den pågående processen i väntan på att ämnet blivit bättre utrett.

Stoppa processen

Nyligen hade Moderaterna i Tidaholm bjudit in riksdagsledamoten Sten Bergheden till Holma för att få mer information om vilka vägar som finns att gå framöver.

– Vår ambition är att regeringen tar initiativet och stoppar den tillsynsprocess som nu sker och att man ändrar lagstiftningen så den möjliggör småskalig vattenkraft även fortsättningsvis. Som lagen är utarbetad nu måste den ses över, menar Bergheden, som ser tre olika alternativ när det gäller hur lagändringen kan gå till:

– Snabbaste vägen är att regeringen själv fattar beslutet. Annars kan man gå via något av de utskott som stiftar lagar i den här frågan, eller att riksdagen tar initiativet till en lagändring. De båda senare alternativen tar dock längre tid.

På plats i Holma var också Lars Hillström, ägare till Bredhults kvarn i Nossan, och en av de företagare som just nu befinner sig i en rättslig process efter att ha fått en tillsyn av sin verksamhet.

– Jag tror inte politikerna har fattat hur den här tillämpningen har drabbat mig och min familj. Det är en kränkning utan dess like, säger Hillström.