Föreläsaren Gillis Herlitz, etnolog och antropolog från Uppsala menar att humor är ett lustmoment som är svårdefinierat. Skrattet återspeglar inte heller alltid humor. En riktig och äkta skrattomgång är som ett gympass som smittar på ett positivt sätt. Skratt och gråt har kopplingar mellan kropp och själ och ger en rening av kroppen. Humor och skratt ger ett välbefinnande. Exempel på detta är att sjukhusclowner bidrar på ett positivt sätt i vården av svårt sjuka barn.

Det är väl känt att humorn minskar graden av stresskänslor, ökar vällevnaden samt ökar möjligheterna till det goda samtalet människor emellan.

Gillis avslutade programmet med ett litet kåseri om värderingar under 1900- respektive 2000-talen. Många drog igenkännande på munnen när det fick veta att seniorernas moderna generation kännetecknas av plikt medan den unga postmoderna generationens drivkraft är lust.

Sven-Olof Kvarnemark, kassör sedan senioruniversitets början, avtackades med vackra blommor i samband med årsmötet.

Styrelsen verksamhetsåret 2019: Birgitta Lundén (ordförande), Jan-Olof Lindqvist (vice ordförande), Elisabet Lönnermark (sekreterare), Tore Olsson (kassör), Jane Jönsson, Nils Drejholt och Sonja Lejmark.