Den andra etiketten heter "Hund och katt".

Denna etikett är en av de få som vi vet något om hur den kommit till. Det berättas nämligen att verkmästare C G Grimes en dag gått rond genom fabriken i sällskap med sin terrier. Hunden kom i bråk med en av fabrikens otaliga katter, varvid den scen utspelades som etiketten vill skildra. C G Grimes såg "bilden" och beställde den av Vulcans tryckeri.

Etiketten anmäldes 19 augusti och registrerades med 5954 den 23 augusti 1897. Etiketten finns tryckt i en del färgvarianter med gul och röd bakgrund. Denna etikett är ovanlig med gul/blå bakgrund.