Oscar Rothzén och Jimmy Algotsson, som demonstrerade den nya satsningen, har jagat vildsvin under många år och skulle gärna se att vildsvinsstammen vore större i Sandhemsskogarna än vad som nu är fallet.

— Jag har varit med och jagat vildsvin utanför Tidaholm, där det är väldigt gott om vildsvin. säger Oscar.

Fick klartecken

För 1,5 år sedan väcktes tanken på att bygga ett hägn för vildsvin där jägare, och även andra, skulle kunna träna sina hundar att söka upp och ställa vildsvin.

Länsstyrelsen godkände deras ansökan i maj-juni i år och då satsade man mellan 180 000-200 000 kronor för att hägna in ett 3,8 hektar stort markområde utanför Sandhem. I början av september fick man klartecken av länsstyrelsen att starta verksamheten.

— Vi köpte in tre galtar, ett till två år gamla, i Karlstadstrakten för 3 000 kronor styck. Tanken är att det ska vara ett träningshägn för hundar. Det finns på andra platser i landet, men inte just här.

Strikta regler

Annons

Främst är det för att lära hunden att agera under vildsvinsjakt men det kan också handla om att rehabilitera sin hund som kanske blivit attackerad av vildsvin och behöver ny mental styrka

Man kan komma och träna sin hund. Det sker halvtimmesvis. Maximalt får det ske sex gånger per dag för att inte stressa vildsvinen för mycket.

— Det finns regler att följa. Vildsvinen måste få vila 30 minuter mellan passen och verksamhet får bara ske var tredje dag, enligt länsstyrelsen regler.

Listiga grisar

Innanför det elektroniska hägnet finns tre listiga grisar - riktiga specialister på att gömma sig.

— Även om det är ett begränsat område kan de vara riktigt svåra att hitta. De gräver ner sig och ligger blickstilla.

Oscar demonstrerade hur hundträningen går till med sin jämthund "Vittra".

— Hon är lite för bitsk och för att undvika att hon biter grisarna sätter jag på munkorg. Om hunden gärna biter så vill vi att man tar med munkorg till hunden. Vi kan bistå med skyddsväst till hunden.

Axtorps Jakt marknadsförs via hemsida och sociala medier.

— Självklart tror och hoppas vi mycket på vår satsning. Detta är ett bra alternativ nu när vildsvinen ökar att få fram fungerande hundar under kontrollerade former i hägnet. Vi ser ju detta som ett träningshägn vissa hundar behöver träna många gånger innan polletten trillar ner, man skall inte ge upp om hunden inte förstår de första gångerna.