Det tycks och tänks mycket vad gäller bassänger och badmöjligheter i dessa valtider. Socialdemokraterna har ”lovat” ett utomhusbad vid Rosenberg till en kostnad av cirka 10 miljoner kronorna plus de årliga kostnaderna som tillkommer och eftersom de själva säger att de håller vad de lovar så får vi väl förutsätta att så blir fallet om de vinner valet. Detta ger mig anledning att fråga hur Socialdemokraterna nu har tänkt vad gäller Tidaholms Gymnastiksällskaps del av idrottshall.

Under debatten om högstadieskola eller F-6 skola vid Rosenberg var ett av socialdemokraternas argument för att bygga en F-6 skola, att denna beräknades bli 20 miljoner kronor billigare än en högstadieskola. Vidare föreslog man två förstudier för den tilltänkta idrottshallen, en med en tillbyggnad för att tillmötesgå TGS behov av stationära träningsredskap men också en utan denna del med anledning av de ökade kostnaderna som denna tillbyggnad skulle generera. Att hålla nere kostnaderna är att ta ansvar för kommunens ekonomi och det gör vi, lät det då från socialdemokratiskt håll.

Då man mitt i denna iver att hålla nere kostnaderna föreslår ett nytt byggprojekt i form av en utomhusbassäng blir man först lite förvånad över detta nya sätt att ta ansvar men också lite orolig för vad detta kommer att innebära då det gäller just TGS-delen av den nya idrottshallen.

Annons

Är TGS- delen av den nya idrottshallen nu ute ur leken till förmån för en utomhusbassäng?

Ingemar Igge Johansson (L)