Sedan några dagar är det upphandlade vaccinet ersatt av ett annat motsvarande vaccin. Nu meddelar leverantören att även ersättningsvaccinet håller på att ta slut i lagren.

– Det går fortfarande att vaccinera sig på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen, säger biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn, Smittskydd Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Vaccinet mot säsongsinfluensa rekommenderas till personer i riskgrupp (se nedan) för att minska risken för allvarlig sjukdom.

I nuläget är det mycket få personer som är sjuka i influensa i Sverige. När smittspridningen är stor i samhället kan man minska risken att bli smittad genom att inte umgås med sjuka personer, undvika folksamlingar inomhus och ha god handhygien. Det finns läkemedel som kan minska symtomen i influensa om behandlingen påbörjas tidigt. Om en person i riskgrupp blir sjuk i influensa bör man i tidigt skede kontakta vården.

Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid..

Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma

Kronisk hjärtsjukdom

Diabetes

Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

Kronisk leversvikt eller njursvikt

Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.

Annons