Det var i slutet på februari som Gasverket Restaurang & Bar lämnade in en konkursansökan till Skaraborgs tingsrätt.

Näringsstället vid Tidan hade då bara varit igång i knappt fyra månader.

Jan-Yngve Ekstedt, som tillsammans med Lars Nordqvist och Peter Ezelius tog över gamla "Bryggeriet" i juni förra året, pekade på en ohållbar ekonomi som förklaring till den oönskade konkursen.

Stängde ner

I det läget var det oklart vad som skulle ske med Gasverket. Verksamheten lades på is i väntan på konkursförvaltarens förfarande.

Annons

I ett första skede sökte konkursförvaltaren efter intressenter till att ta över verksamheten.

— Det fanns intressenter och dem hänvisade jag vidare till Tidaholms kommun, som står som ägare av fastigheten, för att om möjligt hitta en lösning. Hur kommunen sedan agerade vet jag inte, men det blev ingenting med någon av intressenterna, berättar konkursförvaltaren Peter Bengtsson.

Lokalerna töms

Istället togs beslutet att avyttra egendomen.

— Alla inventarier har auktionerats ut på nätet. Köparna kommer och hämtar grejerna i nästa vecka och då blir lokalerna helt tomma, säger Bengtsson.

Hyresavtalet med de nuvarande hyresgästerna ska avslutas.

Vad som händer med fastigheten framöver är upp till Tidaholms kommun att fatta beslut om.

— Kommunen kommer att få ta ställning till om fastigheten ska fortsätta att hyras ut för den här typen av verksamhet eller inte. Det kan bli en politisk fråga om hur man ser på framtiden, säger tekniske chefen Kjell Jonsson.