Maj-Britt Hiltunen (SD) har lämnat in en motion där hon framhåller att Tidaholm har haft en hög invandring till kommunen under många år och att kommuninvånarna har rätt att veta vad invandringen och allt som kommer i dess spår kostar.

Motionären föreslog att kommunfullmäktige ska besluta att tillsätta en utredning över invandringen och dess relaterade kostnader i Tidaholm för de senaste tio åren samt att fullmäktige ska besluta att utredningen därefter redovisas för fullmäktige.

Av detta kommer det intet att bli. Kommunstyrelsen valde att enhälligt föreslå fullmäktige att motionen ska avslås.

— Det finns ett antal goda skäl till att säga nej till detta. Men först och främst stupar det direkt på att det enligt svensk lag inte är tillåtet föra ett register baserat på etnisk bakgrund, konstaterar oppositionsrådet Runo Johansson (L).