Vi, min man Sven och jag, var rätt nya i bygden och försökte läsa på och lära. Bland annat besökte vi Varnhem förstås. Vi blev guidade av en äldre gentleman i kyrkan.

På min fråga "Är inte Birger Jarl begraven här?" svarade han:"Jo, han ligger där", och pekade på gravstenen.

Jag sade:" Men det stod ingenting om det i KAK:s atlas"

Han svarade: "Nej men den är väl tryckt i Stockholm, kan jag tro".

Det var den.

Birgitta Ingvar-Nilsson