För omkring 35-40 år sedan önskade en Kungslenabo att bygga på en tomt med en rivningsfastighet direkt i förlängningen av Älvstorpsvägen. Kommunen gav inget byggnadslov med motiveringen att avloppet ej var dimensionerat för ytterligare en fastighet.

Hur är det idag?

Själv fick jag min källare förstörd två gånger av inträngande avlopp på 1970- och 1980-talet.

Bengt-Olof Dahlström Älvstorpsvägen 26