Kära politiker och chefstjänstemän!

Jag skriver denna insändare i ren besvikelse hur man behandlar vårdpersonal i stora hela när man går ut i både media samt tidningsartiklar och förklarar bristen på samtliga vårdyrken så som sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Jag har varit anställd på ett vikariat under ett års tid nu på ett heltidsvikariat där tjänsten i grund och botten är en halvtidstjänst. En månad innan mitt vikariat löper ut kommer primärvårdschefen och erbjuder mig ett halvtidsvikariat i tre månaders tid och uttrycker sig att hon förstår om jag tackar nej till erbjudandet då jag reser så pass långt, 8 mil varje dag.

Jag överklagar erbjudandet till fackliga organisationer där man begär en risk och konsekvensanalys för att utesluta arbetsmiljö faror i längden, och till detta nekar primärvårdschefen samma vecka som jag slutar. En vecka innan min anställning löper ut får jag också ett papper på att jag inte kommer ha rätt till att komma med på företrädeslistan då jag tackat nej till erbjudandet för den halvtidstjänsten då arbetsgivaren bedömer detta som ett skäligt erbjudande. Min stora frågeställning hur ska vi kunna behålla vårdpersonal inom vården när vi inte ens erbjuder dom heltidstjänster? Skulle jag tackat ja till denna tjänst? Hur skulle jag då kunna klara mig på en lön som en halvtidstjänst ger?

Annons

Det är en självklarhet att man väljer att börja jobba inom andra yrken där man erbjuder heltidstjänster. Att våra chefer och verksamhetschefer inom vården väljer att bespara på vårdpersonal och skära ner på tjänster är ju rent ut sagt mycket bedrövligt men man går och anställer chefsresurser och liknande, det är ju klart att budgeten minskar då för övrig personal.

Kära politiker och chefstjänstemän, mitt råd till er är att ni ska se över hur våra chefer inom vårdyrket jobbar och hur vi i vårdpersonalen blir bemötta och behandlade utav våra chefer. Om vi skulle vara mer rädda om personalen hade det aldrig slutat med denna yrkesbrist som vi har, varken hos läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor.

Att höja lönen och förbättra arbetsvillkoren skulle resultera i att fler väljer att stanna inom vårdyrket, vi har nog många vårdutbildade där ute som väljer att jobba inom andra branscher då de har blivit erbjudna bättre lön och bättre arbetsvillkor. Höjer vi lönerna och förbättrar arbetsvillkoren, arbetsmiljön och cheferna börjar bemöta sina medarbetare på ett trevligare sätt tror jag nog fler skulle vilja stanna inom samma verksamhet och framförallt inom vården och då skulle man varken välja att gått ut till bemanningsföretag eller till andra yrken.

Kära politiker och chefstjänstemän det är dags och se över situationen. Då jag börjar bli orolig för vem som kommer att ta hand om mig och mina nära och kära i framtiden när vi drastiskt rasar i personalstyrka vilket resulterar i att vårdplatser på sjukhus stängs, äldreboenden stängs och platserna minskar på våra äldreboenden och så vidare.

Tacksam för en återkoppling på denna insändare!

En mycket arg, ledsen och besviken före detta medarbetare inom Primärvården