Jag blev både upprörd och besviken på Tidaholms kommun, när jag läste orsakerna. Upphandlingsenheten i Skövde hanterar tydligen kommunens inköp och säger att det finns en mängd krav som ska vara uppfyllda. Av artikeln framgår att dessa kan sammanfattas till fyra som följer.

Man ska ha ingående kännedom om och erfarenhet av branschen. Saknar tvätteriet detta?

Vidare ska man bedriva verksamheten i enlighet med lagstiftningen. Gör inte Tidaholms Tvätteri detta? Självklart har man gjort det under alla år. Däremot misstänker jag att de inblandade, även upphandlingsenheten i Skövde, inte har förstått varför F-skattsedel finns. Om ett företag har F-skattsedel så kan inte skattemyndigheten i efterhand kräva kunden på moms och sociala avgifter. Varje seriöst företag får en F-skattsedel inom några veckor om man begär det. Tidaholms Tvätteri är ett mycket seriöst företag. Tidaholms kommun hade bara behövt upplysa företaget om att de i fortsättning kräver att alla företag som de köper tjänster av ska ha F-skattsedel.

Upphandlingskraven fortsätter med att leverantören ska ha tillräcklig förmåga och kapacitet att leverera den tjänst som efterfrågas. Har inte tvätteriet detta? Självklart har tvätteriet det, eftersom det inte under 30 år fått någon signal att så inte är fallet.

Annons

Nästa krav är att det finns föreskrifter så att flödet av tvätt är kvalitetssäkrat för att undvika svinn och felsortering. Tvättflödet är en mycket enkel process och misstänker man att denna process inte är säkrad så fungerar ett studiebesök på tvätteriet utmärkt, eller att man begär mer information. Det tar högst en halvtimma. Tidaholms kommun har mycket större möjligheter att kontrollera kvalitetsarbetet på Tidaholms Tvätteri än på Kriminalvårdens tvätteri i Göteborg. Där kommer man förmodligen inte ens in för att studera tvättflödet.

Kommunen har tydligen gjort en utvärdering som bedömer att tvätteriet tekniskt och yrkesmässigt inte är kvalitetssäkrat enligt de krav som är angivna ovan. Det är inte klokt, som min dotter spontant sa när jag beskrev vad som hänt. Det visar också, enligt min uppfattning, att man inte förstår befintliga regler och därmed inte heller kan tillämpa dem.

Som företagare har jag anlitat tvätteriet i mer än 20 år. Enligt min mening är tvätteriet en riktig pärla som kan mäta sig med de bästa mindre tvätterierna i Sverige. Jag har nämligen erfarenhet av tvätterier både utomlands och i Sverige. Ofta har jag varit stolt över och tyckt att det är tur att vi har vårt tvätteri i Tidaholm till skillnad från våra närliggande kommuner.

För företag och kommunens framtid bör man inom kommunens personal ha någon kompetent person som kan ansvara för upphandling, så att kommunens företag känner att de får en sund och rättvis behandling.

Avslutningsvis har jag två frågor till kommunens chef som jag vill ha svar på:

1) Varför utnyttjar Tidaholms kommun upphandlingsenheten i Skövde som verkar sakna sunt förnuft helt och hållet. '

2) Hur mycket billigare blir det för kommunen att skicka tvätten till Göteborg?

Företagare i Tidaholm