Jag förstår mycket väl att han (Krister Rohman) valde att inte lyfta namnet och partitillhörigheten just för att värna om den person som det gällde!

Insändarskribenterna kunde mycket väl ställt frågor och valt att debattera frågan i kommunfullmäktige den 28 oktober, om de önskat!

Samtliga av de som undertecknade vet precis vem det handlade om och hur "hen" hade blivit behandlad för att "hen" inte lydde order från Socialdemokraterna, utan stod upp för sin egen och sitt partis åsikt.

Peter Friberg (M)