Denna högskattepolitik som nu regeringen driver hotar våra företags konkurrenskraft och därmed är vi sämre rustade för framtiden och inför nästa lågkonjunktur. Nu krävs ett omtag för att stärka konkurrenskraften i Skaraborg och resten av landet.

Alliansregeringen stärkte välfärden med mer än 100 miljarder kronor i fasta priser. Resurserna för både vård, skola och omsorg ökade per invånare. Samtidigt sänkte vi skatten för vanligt folk. Det visar att det går att kombinera sänkta skatter med förbättrad välfärd.

Det som fungerande under Alliansregeringen kan mycket väl fungera idag.

Bensin och diesel har blivit dyrare på världsmarknaden och att därtill lägga till nya bränsleskatter som regeringen genomfört, gör att situationen blir helt ohållbar för landets bilister.

Landsbygden och stora delar av Sverige saknar rimliga alternativ till bilen. Höga bränsleskatter slår därför hårt mot landsbygden och möjligheten att jobba och bo i hela landet.

Vi moderater vill sänka bensin och dieselskatterna och avskaffa överindexeringen. Det ska vara möjligt att bo och leva i hela Skaraborg utan att bli straffbeskattad med höga bränsleskatter. Infrastrukturen och transporterna måste fungera i Skaraborg så att företag kan köpa och sälja sina varor och samtidigt vara säkra på att kunna få sina leveranser i tid. Därför satsar vi mer än regeringen på vägunderhåll och vi säger nej till utbyggnaden av olönsamma höghastighetståg. Istället vill vi moderater rusta upp och bygga ut våra befintliga järnvägar, som exempelvis västra stambanan.

Annons

Vi moderater vill satsa på vägunderhåll av mindre vägar, samtidigt som Skaraborgs viktiga pulsåder E20, måste byggas ut. Moderaterna vill öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige, och samtidigt jobba för ökad export. Det skapar jobb och tillväxt i Skaraborg.

Vi behöver också stärka upp äganderätten det är inte rimligt att samhället går in och tar andras marker och dessutom inte betalar markägaren en skälig ersättning för detta. Skogen är mycket viktig för landet och vi kommer att behöva ännu mer produktion av skog i framtiden för att klara omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Därför behöver vi mer växande skogar snarare än nya reservat i Skaraborg.

Vi moderater vill också stärka konkurrenskraften för våra företag genom att minska skatter, ta bort onödig byråkrati och regelverk, snabba upp handläggningstiderna så att företag och privatpersoner kan få sina svar och beslut i tid. Rösta på Moderaterna den 9:e september för starkare konkurrenskraft i hela Skaraborg.

Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg, landsbygdspolitisk talesperson