Vi vill bygga ett Västra Götaland för alla - inte bara några få. Jämlikhet och rättvisa är temat i det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterar i regionfullmäktige.

Hälso-och sjukvården är den absolut största delen av Västra Götalandsregionens verksamhet och vården är också en av de frågor som media presenterar som viktigast för väljarna inför höstens val. Mycket av vården fungerar bra och har god medicinsk kvalitet och vårdens anställda gör ett fantastiskt jobb. Men vi kan inte fortsätta ha akutavdelningar där patienter får ligga i korridorerna för att det inte finns plats på vårdavdelning.

Vi måste komma minska kötiderna för operation, specialistvård och psykiatrisk vård. Vi har alltid patienternas bästa i fokus, men vi kan inte klara vården utan personal. All vård är helt beroende av att kunna rekrytera och behålla de som ska göra jobbet. Många i våra kvinnodominerade vårdyrken är lågavlönade och lönediskriminerade och har en stressig arbetsmiljö.

Vår viktigaste budgetsatsning är därför en halv miljard till jämställda löner, låglönesatsning och kortare arbetstid med bibehållen lön. Vår uppfattning är att vården har för lite pengar. Sjukhusen tvinga still nedskärningar som drabbar patienter och personal. Den utvecklingen måste brytas och sjukvården måste få resurser att klara sin verksamhet.

Vi värnar särskilt att den som är äldre eller kroniskt sjuk behöver ha en tillgänglig vård. Då är det viktigt med en trygg kontakt på vårdcentralen. Det kan vara en sjuksköterska, en psykolog eller en läkare eller någon annan av de viktiga professionerna. Det ska också gå att få hembesök av vården om det är den bästa vården. Vi vill att influensavaccin ska vara avgiftsfritt för dem som tillhör en riskgrupp eller är fyllt 65 år.

Annons

De som är 65 år eller äldre föreslås också få ett årligt avgiftsfritt besöka hos tandhygienist. Samtidigt vill vi bygga ut ungdomstandvården med en årskull ungdomar som får fortsätta behålla den fria ungdomstandvården även det år de fyller 25.

Men Västra Götalandsregionen har också andra ansvarsområden än vård. Miljö och kollektivtrafik hör dit. Vi ska klara att ha en fossilfri region 2030. Då behöver fler resa tillsammans, istället för i egen bil. Vi vill inte ha några höjningar av biljettpriserna i kollektivtrafiken och vi vill sänka priset på pendlarkortet Regionen Runt 30 dagar från dagens 1725 kronor till 1400 kronor.

Nyligen förlorade Vänsterpartiet en omröstning i riksdagen då de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna röstade för de multinationella företagens rätt att plocka ut vinster ur välfärden. Samma sak gäller i regionpolitiken. De blågröna partierna vill ha vårdval med privata, vinstdrivande företag och det vill inte vi. Vi tycker att det är en bättre idé att använda gemensamma pengar till gemensam välfärd.

En region för alla - inte bara några få.

EvaOlofsson (v) regionråd Jan Alexandersson(v) regionrådsersättare EgonFrid (v) Vara, ledamot i regionfullmäktige IngerLilja (v) Falköping, ledamot i regionfullmäktige