I år är det Fridhems församling som står som inbjudare till konferensen och talare fredag, lördag och söndag är Magnus Jonegård från Sigtuna. Samtliga möten är i Fridhem, förutom söndag förmiddag som är i Tidaholms kyrka.

Magnus Jonegård har under de senaste åren varit föreståndare för olika pingstförsamlingar och är numera även vice ordförande för Israels Vänner i Sverige. Bibelns profetior, med särskild inriktning på vad profetiorna säger om judarna, deras historia och framtid, är konferensens tema i år. Gabriella Murphy, Sextetten och en ”Spontankör” medverkar med sång under helgen.

Tidaholmskonferensen har under många år arrangerats under Evangeliska Alliansens bönevecka och årets konferens inleds just med bönesamlingar måndag till och med torsdag kvällar i Fridhem.