Jourcentralerna i Falköping och Mariestad blir under nästa år kvar som förut, med öppethållande enbart på helger. Jourcentralerna i Skövde och Lidköping har även öppet på kvällar, vilket är det normala för en jourcentral.

Men nu har Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljat dispens till de vårdcentraler som står bakom jourcentralerna, vilket är både offentliga och privata vårdcentraler i området. Det skedde efter viss tvekan. Ärendet var uppe tidigare i höst och nämnden beslöt då att återremittera frågan.

— Det kanske är så att vi har för många jourcentraler i vårt område eftersom man inte klarar att ha öppet, sa Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden då.

Annons

Men nu finns ingen diskussion om att minska på antalet jourcentraler. Istället beviljas alltså dispens för att ha öppet enbart på helgerna i Falköping och Mariestad. De som har behov av jourcentral kvällstid får söka sig till Skövde eller Lidköping.

Inför beslutet har företrädare för vårdcentralerna skrivit ett brev där de argumenterar för att inte behöva ha öppet på kvällarna på dessa två jourcentraler. Skälet är att det råder svårigheter med bemanning på vårdcentraler generellt och att öppethållande på kvällarna kräver personal, som annars kan sättas in för det viktiga arbetet på dagarna. De skriver också att det inte är mer än tre personer per kväll i snitt som kommer till jourcentral från upptagningsområdet för Falköpings jourcentral.

— Vi har inte kapacitet att klara kvällarna. Det är inte motiverat ur behovssynpunkt. Vi har knapert med läkare och sjuksköterskor, säger Lars Gotthardsson, primärvårdschef inom Närhälsan.

Däremot är det inte aktuellt att stänga jourcentralerna i Falköping och Mariestad helt.

— Vi behåller den nivån vi har, med öppethållande på helgen, säger Lars Gotthardsson.

Företrädare för vårdcentralerna skriver också att en åtgärdsplan för jourcentralernas öppethållande behöver följa det omställningsarbete av vården som sker i Västra Götaland, där jour- och akutflödena ses över.