Marianne Holst är dirigent och kompet består av Gergana Andersson, piano, Sara Strömberg, trumpet, Andreas Jansson, elbas och Magnus Hedström, slagverk. Medverkar gör också kyrkoherde Agneta Karlsson.

Hösten 1998 startades kören som en nybörjarkör under namnet ”Kör för alla”, som var namnet på det första körmaterialet som användes. Körledare har hela tiden varit kantor Marianne Holst. Så småningom ändrades namnet till Stella Nova som betyder ”ny stjärna”.

Några av körens nuvarande medlemmar har varit med sedan starten. Kören består idag av 14 medlemmar. Stella Nova har deltagit flitigt med sång i olika sammanhang men främst i Baltaks kyrka där det har blivit många julkonserter, påskmusik, vår- och sommarmusik, psalmgudstjänster m.m.

Kören har också deltagit i gemensamma körprojekt så som Läkarmissionens ”Sånger för livet”, ”Kvintessens” i Vara konserthus, Elviskonserter, ”Kristina från Duvemåla”, konsert med Py Bäckman och ett flertal andra musikprojekt på hemmaplan.Folkdansmässan ”Träd in i dansen” har gjorts tillsammans med Valstadskören. Dessa båda körer har också genomfört gemensamma körresor bland annat till Åland och Öland. Musikkvällar med Ted Gärdestads och Benny Anderssons tonsättningar har varit mycket uppskattade.

Församlingen vill förstås fira och framföra sitt tack till kören Stella Nova med ett festligt kyrkkaffe i Baltaks församlingshem efter konserten.

Annons