Så sent som i februari påbörjades projekteringen av den planerade förskolan på Rosenbergsområdet sedan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden under hösten presenterat sin förstudie.

Förstudien visade att förskolan bör ligga i anslutning till den planerade F-6-skolan och omfatta fyra avdelningar eftersom att befolkningsprognosen visar att antalet barn i barnkullarna ökar och kommunen inte vill behöva hyra lokaler (som de gör just nu i form av en modul och en lägenhet) i framtiden.

Men nu har barn- och utbildningsnämnden enigt beslutat att på arbetsutskottets inrådan, pausa projekteringsprocessen för nybyggnation av ny förskolan.

– Vi har fått en ny prognos som visar att det förmodligen kommer bli färre elever på skolan än vad man först tänkt, och utifrån de nya elevunderlagen ska man utreda om skolans kvadratmeter även räcker till för förskolan, om det går att få in förskoleverksamheten i skolbyggnaden, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson (S).

Att man väljer att undersöka den möjligheten ser Lena som en självklarhet. Förutom att man är mån om att anpassa nybyggnationens storlek till behovet, så skulle en integrerad förskola också vara en mer ekonomisk lösning än en fristående förskolebyggnad som uppskattas kosta omkring 25 miljoner kronor.

– Det handlar om att ha ett ansvarsfullt tänkande. Men jag vill betona att man pausar och inte stoppar projekteringen av förskolan, säger Lena.

Annons

Uppdraget att utreda möjligheten om att integrera förskolan i Rosenbergsskolan har tilldelats Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vår förhoppning är att resultatet ska presenteras under våren så vi kan komma igång så fort som möjligt, säger Lena.