Civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade förslaget på en pressträff på torsdagen.

Förslaget gäller både ministrar och statssekreterare som övergår till annan verksamhet än statlig efter avslutad tjänst.

– Ministrar och statssekreterare representerar medborgarnas intresse och ska inte utan vidare kunna bli lobbyister över en natt, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Sådana fall som väckt debatt genom åren är bland annat finansminister Anders Borgs (M), näringsminister Maud Olofsson (C) och statsminister Göran Perssons (S) snabba hopp mellan sina ministertjänster och näringslivet.

Förslaget som regeringen nu lämnar in skulle innebära att ministrar och statssekreterare har en karenstid på ett år efter att man avslutat sitt uppdrag. Den som inom den tiden ändå vill ta ett jobb utanför staten måste ansöka om det hos en särskild nämnd.

Den nya lagen föreslås träda i kraft redan 1 juli i år.