Det är redan bortåt 300 personer om dygnet som använder Ringleden för att röra på sig, allt från stillsam promenad till löpträning.

Från och med lördagseftermiddagen gör de det på Hälsans stig, när Tidaholm blivit en av de kommuner som tagit till sig av Hjärtlungs koncept med skyltning, kartor och kilometermarkeringar utmed slingan.

Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, invigde Hälsans stig på lördagseftermiddagen med att promenera igenom ett målband som förvaltningschef Pema Malmgren och folkhälsostrateg Malin Gustafsson spände upp mellan sig.

Annons

Ringleden skapades i etapper, för att avlasta centrum från trafik. På köpet fick man den 5,5 kilometer långa gång- och cykelbanan som nu blivit Hälsans stig.

Att inviga den var steg ett, konstaterade Bengt Karlsson.

Steg två är den medborgardialog om var utegym ska placeras, som inleddes under lördagen.

Ute på stan började kommunens utsända at samla in synpunkter genom en enkät, med frågor om hur många gym som borde placeras ut och vilka platser man föredrar. I Ringvägen-kurvan vid Hägne, vid tennisbanorna vid Hjoutfarten och intill Tidavallens konstgräs var de tre alternativen.

— Jag tycker det ka finns på alla tre ställena, sa Sara Frid, som stannade för att svara på enkäten under en promenad tillsammans med Daniel Binnberg.

Pema Malmgren berättar att man under lördagen fick in omkring 50 svar.

Medborgardialogen forsätter, men kan lämna synpunkter via kommunens hemsida.

— Vi låter den hålla på ett tag. Det är bra att veta vad folk tycker, då vet vi var vi ska börja. Ambitionen är att få till ett utegym i år, säger Bengt Karlsson.

Utegymmen har varit på tapeten ett tag, men aktualiserades genom ett medborgarförslag och en motion som moderaten Ida Davidsson lagt i fullmäktige.