En färsk utredning pekar ut ett antal åtgärder för att utöka skyddet för katter. Bara den som verkligen har resurser att ta hand om sin kisse ska få ha en. Dessutom måste kattägaren ta ansvar för sin katt, och se till att den blir både märkt och registrerad hos Jordbruksverket.

Utredningen vill att djurskyddet för katter stärks. Bakgrunden är de problem med förvildade och kringstrykande katter som regeringen pekat ut.

Registreringen förtydligar kattägarens åtagande, och det kommer att förändra inställningen till katter, enligt utredningen. Dessutom gör registreringen det lättare att få koll på kattägare som inte sköter sig. På sikt tros katternas status höjas på grund av åtgärderna.

”Det är bra och säkerställer en god välfärd för djuren i Sverige. Den här utredningen är en del i regeringens fortsatta arbete med djurskyddet och jag ser fram emot att ta del av berörda myndigheters, organisationers och andra intressenters synpunkter på utredningen”, skriver landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Utredningen ska ut på remiss innan regeringen bestämmer om förslagen ska resultera i ett lagförslag.

Johanna Cederblad/TT