– Det är jätteroligt förstås. Jag presenterade min forskning redan för två år sedan, men då med preliminära uppgifter. Nu i våras blev arbetet klart och då skickade jag in mitt bidrag till Svensk kirurgisk förening, säger han i ett pressmeddelande från sjukhuset.

Inom ramen för specialisttjänstgöringen genomför alla ST-läkare ett vetenskapligt forsknings- eller utvecklingsarbete. För att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger, delar Svensk kirurgisk förening varje år ut pris till två författare för bästa skriftliga vetenskapliga arbete där en av årets vinnare alltså är Mile Bergvall.

Motiveringen till priset är att författarna ”visat prov på gott medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt samt nyfikenhet inför sina ämnesval”.

Mile Bergvalls forskning är en jämförelse där han undersökt överlevnaden efter koloncancerkirurgi beroende på om den opererande läkaren är allmänkirurg eller specialiserad på kolorektalkirurgi. Resultatet visar på bättre överlevnad och minskad risk för komplikationer när operation utförs av kolorektalkirurger, både för patienter som opereras akut och för dem som har haft en planerad operation.

Prisutdelningen var den 20 augusti 2018, första dagen på Kirurgveckan i Helsingborg. Kirurgveckan är en nationell konferens som anordnas varje år på olika platser i landet. Värd för veckan är Svensk kirurgisk förening som de flesta kirurger är medlemmar i.

Annons

Förutomden fina utmärkelsen tilldelades Mile Bergvall också en summa på 5 000 kronor.