Rörås Lantliv i Mariestad, Nästegården Energi AB i Falköping och GreveGarden NaturUnderstödd Rehabilitering AB i Lidköping är de företag som från och med 1 oktober och tre år framåt ska leverera naturundersstödd rehabilitering, s k grön rehab, till skaraborgarna. Detta enligt ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen:

”Denna rehabiliteringsform riktar sig till personer som är sjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattningssyndrom eller psykisk ohälsa. Läkare inom sjukvården i Skaraborg, liksom Försäkringskassa m.fl. genom Samordningsförbunden, kan nu som komplement till den traditionella sjukvården remittera dessa personer till aktivitet och rehabilitering i natur- eller trädgårdsmiljö.

Målet är att de personer som deltar ska få förbättrad hälsa, funktion och livskvalitet. Rehabiliteringen ska ses som ett led i återgång i arbete eller sysselsättning.

Rörås Lantliv erbjuder rehabiliterande aktiviteter i grön miljö året runt, Nästegården och Grevegarden erbjuder, utöver detta, även stöd och behandling av legitimerad fysioterapeut och arbetsterapeut.

Västra Götalandsregionen är genom Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, avtalspartner med de tre nu klara leverantörerna:

- Vi är glada att vi har fått avtal med tre leverantörer på plats så snabbt och att denna rehabiliteringsform har fått ökad tillgänglighet för alla Skaraborgare, säger Gunilla Druve Jansson ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Annons

Tidigare projekt i Västra Götalandsregionen visar på goda effekter av naturunderstödd rehabilitering, vad gäller minskade symtom på utbrändhet, depression, ångest samt minskad sjukskrivning och förbättrad arbetsförmåga.”