I en pressinformation från sjukhuset berättas att Quality Innovation Award 2018 är en internationellt uppmärksammad tävling för banbrytande innovationer inom privat och offentlig verksamhet.

Nu har Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) bjudit in KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus till tävlingen, eftersom man anser att den webbaserade KOL-utbildningen som patienterna får använda sig av är en intressant innovation.

– Det är ju hedrande att de uppmärksammar teamets arbete. Vi får se hur detta slutar, men det är väldigt intressant, säger Margaretha Lundin i pressinformationen.

I och med deltagandet i Quality Innovation Award kommer KOL-teamets arbete att utvärderas av experter och jämföras med andra i motsvarande kategori. Detta ger en möjlighet att få visa upp den webbaserade utbildningen både i Sverige och Internationellt.

Quality Innovation Award delas ut i Stockholm i januari 2019. Den internationella ceremonin hålls i Kina den 27-28 februari 2019.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder och bakom utmärkelsen står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i Sverige, Finland, Estland, Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Ungern, Israel och Kazachstan och Baskien. I Sverige drivs den av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling.

Uppdraget är att samla, skapa och sprida kunskap om hållbar kvalitetsutveckling och innovation för ökad konkurrenskraft i Sverige, vilket man gör genom att driva olika utmärkelser, som Quality Innovation Award, vilken är både en nationell och internationell utmärkelse.

Annons